วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ลูกหลานตระกูลอุ่ยอุทัย สร้างโรงอาหารโรงเรียนวัดดงชัยพิทยา ถวายอุทิศให้ คุณแม่ยี อุ่ยอุทัย

คุณวรพงษ์ อุ่ยอุทัย และญาติ ได้มาทำบุญถวายโรงอาหาร
ให้โรงเรียนวัดดงชัยพิทยา
วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2552

อบรมธรรมะให้นักเรียน
นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งเข้ารับการอบรม
จากคณะพระวิทยากร ณ วัดดงชัย

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2552

รับสมัครสามเณรนักรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑


คณะสงฆ์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้ร่วมกันเปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในระดับมัธยมต้น
ม.๑ ขึ้นเป็นปีแรก ณ วัดดงชัย เลขที่ ๗๙ หมู่ ๒ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จึงขอประกาศรับสมัครสามเณรที่บวชไม่สึก เข้าเรียนต่อ เรียนฟรี มีทุนการศึกษาไห้ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ๒๕เมษายน ๒๕๕๒ เป็นต้นไปไม่เว้นวันหยุดราชการ